Home > Courses > 코스개요     
 
 
 
 
 
코스규모 : 18홀 72파
총면적 : 430,000평
코스전장 : 7,012 YD
코스설계 : 데이비드 레인빌
잔디종류 : 중지(페어웨이), 벤트그라스(그린)
캐디유무 : 있음
카트사용 : 전동 카트 4Bag (5인승)
 
 
 주소 :경기도 여주시 대신면 고달사로 67 Tel:(031)880-0700 E-mail:blueherongc@hanmail.net
 Copyright ⓒ 2002 Blueheron. All rIghts reserved. [개인정보 취급방침]